زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

انواع جرم

۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۹:۱۷ | 24 بازدید

❇️ تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

جرم آنی:
✍جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد،به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

دفاع مشروع

۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۸:۵۰ | 19 بازدید

💢شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تفاوت خیارشرط با شرط خیار

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۴۱ | 25 بازدید

                             تفاوت شرط خیار و خیار شرط

✏️گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع فسخ

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۳۷ | 26 بازدید

فسخ 

1-فسخ بعض
✍ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند.
2-فسخ به جواز
✍یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد،نه مستند به حق خیار یا رجوع.مانند: فسخ وکالت،عاریه،ودیعه و جعاله 

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۱۳ | 29 بازدید

ر✍تعلیق تعقیب :
✍✅👈به این معنی است که قبل از شروع به تعقیب دادستان (نه بازپرس و دادگاه) تعقیب متهم را تعلیق کند یعنی برای مدتی از تعقیب متهم صرف نظر کند.ماده ۸۱ ق.آیین دادرسی کیفری.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهر و موم ترکه

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۱۱ | 29 بازدید

مهر و موم ترکه
✏️از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

اصطلاحات ثبتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۰۵ | 26 بازدید

✏️سند لازم الاجراء:
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست)

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی