زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

انواع حکم از نظر ماهیت

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۳۹ | 86 بازدید

                          انواع حکم از نظر ماهیت
احکام از نظر ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل است: 
۱. احکام اعلامی و تأسیسی 
۲. احکام قطعی وغیر قطعی 
۳. احکام حضوری و غیابی 
۴. احکام نهایی و غیر نهایی 
۵. احکام لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۳۸ | 81 بازدید

                 ✴️ تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه
✔️اول: در تهاتر دو دین موجود است، دو تعهد متقابل، ‌که طلبکارِ یکی از تعهد‌ها بدهکارِ تعهد دیگر می‌شود، مانند آن ‌که شخص «الف» به شخص «ب» یک میلیون تومان بدهکار باشد و سپس یک میلیون از او طلبکار شود

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

موانع تحقق ارث

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۳۴ | 78 بازدید

                                         موانع تحقق ارث
🔺کفر
کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد. به استناد ماده‌ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی