زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

انواع جرم

۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۹:۱۷ | 75 بازدید

❇️ تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم

جرم آنی:
✍جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد،به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تفاوت تفکیک و افراز

۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۸:۵۹ | 60 بازدید

تفاوت تفکیک و افراز

این اصطلاح در قانون ثبت و قانون مدنی کاربرد دارد.تفکیک یعنی اینکه یک شخص که دارای مثلا یک قطعه زمین 300 متری است آن را به سه قطعه 100 متری تفکیک کند.حال اگر مالک این زمین دو نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در سه قطع جدید مالکیت خواهند داشت.
اما افراز در مورد تقسیم مال مشاع به کار می رود.یعنی الف دو دانگ و ب 4 دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند.حال اگر الف بخواهد سهم دو دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف خودش داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود به این عمل،افراز می گویند.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

دفاع مشروع

۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱۸:۵۰ | 63 بازدید

💢شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟
دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تفاوت خیارشرط با شرط خیار

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۴۱ | 69 بازدید

                             تفاوت شرط خیار و خیار شرط

✏️گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع فسخ

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۳۷ | 67 بازدید

فسخ 

1-فسخ بعض
✍ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند.
2-فسخ به جواز
✍یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد،نه مستند به حق خیار یا رجوع.مانند: فسخ وکالت،عاریه،ودیعه و جعاله 

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۱۳ | 74 بازدید

ر✍تعلیق تعقیب :
✍✅👈به این معنی است که قبل از شروع به تعقیب دادستان (نه بازپرس و دادگاه) تعقیب متهم را تعلیق کند یعنی برای مدتی از تعقیب متهم صرف نظر کند.ماده ۸۱ ق.آیین دادرسی کیفری.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهر و موم ترکه

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۱۱ | 69 بازدید

مهر و موم ترکه
✏️از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

اصطلاحات ثبتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۰۵ | 63 بازدید

✏️سند لازم الاجراء:
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست)

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های خلع ید با تخلیه ید با تصرف عدوانی

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۲۸ | 66 بازدید

خلع ید :

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع مسئولیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۲۷ | 69 بازدید

✅مسئولیت قراردادی
مسئولیت عهدشکنی خوانده کافی است.
✅مسئولیت غیرقراردادی(ضمان قهری)
اثبات تقصیر مرتکب کافی است.
👈اگر سه شرط وجود داشته باشد مسئولیت قراردادی است وگرنه ضمان قهری است:
✔وجودقرارداد
✔تخلف از تعهدناشی ازقرارداد
✔ورود خسارت به طرف قرارداد

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های ورشکستگی بااعسار

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۲۶ | 70 بازدید

ورشکستگی:
حكم ورشكستگي جنبه ي عام دارد يعني علاوه بر اينكه نسبت به طرفين دعوا مؤثر هست در خصوص ساير كساني كه اقامه دعوا نكرده اند نيز اثر دارد. 

- در ورشكستگي، اداره ي اموال ورشكسته توسط مدير تصفيه يا اداره ي تصفيه صورت مي گيرد. ورشكسته از تصرف در امور مالي خود ممنوع است.
- حق اقامه يا تعقيب دعواي مالي تاجر ورشكسته عليه ديگران، با مدير تصفيه (اداره تصفيه) خواهد بود و همين طور دعاوي مالي عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه (اداره تصفيه) اقامه يا تعقيب شود.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

ضمان قهری

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۵۴ | 74 بازدید

                                             ضمان قهری
امور زیر 👇قهری است:
🔶غصب وآنچه در حکم غصب است.
👈اتلاف
👈تسبیب
👈استیفاء

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

اصل برائت

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۵۳ | 59 بازدید

آیین‌ دادرسی‌ کیفری
✅برائت
به موجب ماده ۴ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد《اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.》

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

وکالت

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۵۲ | 59 بازدید

وکالت از منظر حقوقی یک قرارداد یا عقد محسوب می گردد.
وکالتنامه‌ها مشمول ماده۶۵۶ قانون مدنی می‌شوند. این قانون می‌گوید وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. یعنی عقدی که با اراده ۲ طرف بسته می‌شود و فقط برای راحت ‌تر شدن امور و رفع نیازهای کوتاه‌ مدت برقرار می‌شود . به کسی که به او وکالت می‌دهید وکیل و به‌ خودتان موکل می‌گویند.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

دعاوی غیر قابل استماع

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۵۰ | 63 بازدید

 ده دعوا غير قابل استماع🔴
✅دعاوى ذيل از شمار دعاوى غيرقابل استماع هستند:
1)دعوی الزام به تنظيم سند ملك مرهونه، اعم از آنكه موضوع خواسته الزام به تنظيم سند انتقال عين باشد يا منفعت.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تفاوت قسامه با سوگند

۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۴۹ | 51 بازدید

                                                     تفاوت قسامه با سوگند

♦️قسامه:

که در واقع همان {قسم خوردن} است در موارد {قتل} کاربرد دارد.
 وقتی که قاضی ظن به قاتل بودن شخص دارد و دلیل و یا مدرک قطعی یا یقینی ندارد در اینجا اصطلاحا گفته می شود که مورد از موارد لوث است و با تشریفات خاصی باید یک تعداد افراد یک تعداد قسم که تعداد آن در قانون آمده است بخورند تا ظن قاضی از بین برود.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه