زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

مهر المثل

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۵ | 68 بازدید

                                         مهرالمثل

هر گاه در نکاح دائم مهر ذکر نشود یا عدم آن در عقد شرط شود یا بدلیلی مهرالمسمی باطل شود. عقد صحیح است و چنانچه نزدیکی نیز واقع شود زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهرالسنه

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۴ | 85 بازدید

مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

در فقه امامیه اصطلاحی به نام« مهرالسنه» نیز وجود دارد که مقدار آن از پانصد درهم(معادل پنجاه دینار) تجاوز نمی کند و به علت این که این مبلغ را مهرالسنه می گویند آن است که پیغمبر اکرم(ص) این مقدار را مهر زنان خود قرار داده اند.» و برخی نیز گفته اند: مهرالنسبه مهری است که پیامبر(ص) برای دخترش فاطمه(س) تعیین کرده است.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهرالمتعه

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۱ | 85 بازدید

مهرالمتعه
قبل از هر چیز لازم به نظر می رسد که معنی متعه مشخص شود زیرا متعه در معانی دیگری نیز بکار رفته است.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع آزادی

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۸:۳۸ | 77 بازدید

تعریف آزادی
حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می تواند آنطور که اراده کرده، رفتار کند. و این در مواردی است که قوانین الزامی (امرونهی) وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت ها و تشابه های دستور موقت و تامین خواسته

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۴ | 80 بازدید

 

         تفاوت ها و تشابه های دستور موقت و تامین خواسته

تفاوتها
1- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
2- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انکار و تردید

۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۹:۵۰ | 54 بازدید

                                                                    انکار و تردید

کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی به شخص او منتسب نباشد،می تواند تردید کند اما انکار و تردید نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

اقرار کتبی

۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۹:۴۷ | 52 بازدید

                                             اقرار کتبی

تعریف اقرار کتبی:

اقرار در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده می شود، اظهار شده باشد کتبی است و در صورتی که در هنگام مذاکره در دادگاه به عمل آید شفاهی است. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید، باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

آدم ربایی

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۴۸ | 72 بازدید

                                         آدم ربایی

آدم ربایی به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود  آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست كه چنین بیان شده است:آزادی بدنی بر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

جرح و تعدیل شهود

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۴۷ | 64 بازدید

تعریف جرح و تعديل شهود

جرح در لغت به معنای مخدوش كردن است.ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد كردن به شاهد می باشد كه در مقابل تعدیل بكار می رود..

جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب

۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۹:۴۳ | 71 بازدید

                 تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب

۱- نفقه زوجه در هر صورت بر عهده مرد است صرف نظر از تمکن یا عدم تمکن مالی مرد.
اما نفقه اقارب در صورتی بر عهده فرد می آید که آن شخص متمکن از انفاق باشد . ( مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۸ ق .م)

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

وجه التزام در قرارداد

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۰:۰۷ | 75 بازدید

وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟
منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش های ذیل می تواند باشد:

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

توبه

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۰:۰۳ | 75 بازدید

نگاه اجمالی به مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی:

1-در قصاص:

قصاص و دیه با توبه ساقط نمی شود.
2. در حدود:
_ قذف با توبه ساقط نمی شود.
_ در محاربه، فقط توبه ی قبل از دستگیری باعث سقوط مجازات هست.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تفاوت دستور جلب عادی و سیار

۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۰:۰۱ | 78 بازدید

                              تفاوت دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند، برای مثال، کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران تنها توانایی صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و چنان‌چه شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی بود، باید به حوزه قضایی دیگر نیابت داده شود.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تلف مبیع بعد از قبض

۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۰:۰۱ | 61 بازدید

 

                                       تلف مبیع بعد از قبض
✏️ماده ی 453 ق.م اصولا وقتی مبیع بعد از قبض تلف می شود دیگر بایع مسوولیتی ندارد چون وقتی مبیع را تحویل داده ضمان معاوضی از بایع منتقل می شود.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه

تفاوت های حق کسب و پیشه و سرقفلی

۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۹:۵۴ | 61 بازدید

تفاوتهای حق کسب و پیشه و سرقفلی:

حق کسب و پیشہ عبارت است از کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به وجود امده است.
حق سرقفلی دارای اوصاف ذیل است:
این حق به تبع مالکیت  منافع برای مستاحر محل ڪسب ایجاد می شود.
چنین حقی برای مستاجر به صورت قهری ایجاد می  شود و ارتباطی به اراده طرفین و شروط ضمن عقد ندارد.

ادامه مطلب

  مطالب حقوقی کوتاه