بعضی از مصادیق جرم منافی با عفت عمومی عبارتند از:

1-جرائم منافی عفت مستلزم حدمثل زنا،لواط،مساحقه
2-جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده مثل تقبیل، مضاجعه
3-حضور زنان در امکان عمومی بدون حجاب
4-تظاهر به عمل حرام
5-ایجاد مکان های فاسد و ممنوع
6-پوشیدن لباسی که با عرف جامعه در تعارض است و آرایشی که موجب ترویج فساد شود .
7-به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم مبتذل و تجارت کردن با آن
8-پوشیدن لباس جنس مخالف
9-بت پرستی
10-نمایش اندام های جنسی در انظار عمومی
11-چشم چرانی
12-ترویج فساد و کسب درآمد از این راه
13-تشویق دیگران به شهوت رانی
در همه ی این موارد عرف و سنت جامعه نادیده گرفته می شود و درست است که با تغییر فرهنگ جامعه ممکن است عرف نیز دچار تغییر گردد اما بیشتر این موارد همچنان جرم منافی عفت عمومی محسوب خواهند شد.

  مشاوره حقوقی