✅ جلسه با وکلایی از قریب به چهل کشور در کانون وکلای نیویورک در خصوص نحوه انتخاب قاضی در کشورهایشان:

🔹تقریبا تمامی کشورها شرط اولیه برای قضاوت را،داشتن حداقل پنج سال(و بعضا ده سال)سابقه وکالت میدانند

🔹مصاحبه و تأیید صلاحیتهای علمی و اخلاقی وحسن سابقه وکالت حرفه ای هم که جای خودش را دارد

🔹معمولا بغیر از قضات دیوان عالی در غالب کشورها قاضی در ٧٠سالگی الزاما بازنشسته می شود

🔹شأن قضاوت است که وکلا را متمایل به این حرفه می کند و نه درآمد که غالبا درآمدشان کمتر از وکلاست

🔹توهین به وکیل و اخراج او از جلسه دادگاه در اغلب کشورها امری عادی است!

🔹فرایند دریافت ابلاغ قضایی در ایران را گفتم؛اینکه یک قاضی میتواند بدون سابقه وکالت و حسب صلاحیتهای علمی و اخلاقی و کارآموزی قضایی،بر صندلی دادرسی تکیه زند

🔹با صحبتهای محمد متوجه شدیم که مصر هم همین فرایند را دنبال میکند ناصر که او‌ هم از فوردهام فارغ التحصیل شده و عربستانیست با نقد سیاست قضایی کشورش گفت:که او هیچ شانسی برای قضاوت در عربستان نداردچون قاضی،باید یک شخصیت مذهبی باشد ونه دانشگاهی/یک حقوقی در نیویورک