زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

مهر المثل

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۵ | 69 بازدید

                                         مهرالمثل

هر گاه در نکاح دائم مهر ذکر نشود یا عدم آن در عقد شرط شود یا بدلیلی مهرالمسمی باطل شود. عقد صحیح است و چنانچه نزدیکی نیز واقع شود زن مستحق مهر المثل خواهد بود.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهرالسنه

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۴ | 86 بازدید

مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

در فقه امامیه اصطلاحی به نام« مهرالسنه» نیز وجود دارد که مقدار آن از پانصد درهم(معادل پنجاه دینار) تجاوز نمی کند و به علت این که این مبلغ را مهرالسنه می گویند آن است که پیغمبر اکرم(ص) این مقدار را مهر زنان خود قرار داده اند.» و برخی نیز گفته اند: مهرالنسبه مهری است که پیامبر(ص) برای دخترش فاطمه(س) تعیین کرده است.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهرالمتعه

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۹:۰۱ | 85 بازدید

مهرالمتعه
قبل از هر چیز لازم به نظر می رسد که معنی متعه مشخص شود زیرا متعه در معانی دیگری نیز بکار رفته است.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع آزادی

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۸:۳۸ | 78 بازدید

تعریف آزادی
حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می تواند آنطور که اراده کرده، رفتار کند. و این در مواردی است که قوانین الزامی (امرونهی) وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت ها و تشابه های دستور موقت و تامین خواسته

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۷:۴۴ | 81 بازدید

 

         تفاوت ها و تشابه های دستور موقت و تامین خواسته

تفاوتها
1- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست . (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
2- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست . (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م )

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

آدم ربایی

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۴۸ | 73 بازدید

                                         آدم ربایی

آدم ربایی به انتقال یك شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می شود  آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست كه چنین بیان شده است:آزادی بدنی بر فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مكان دهد یا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

جرح و تعدیل شهود

۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۹:۴۷ | 64 بازدید

تعریف جرح و تعديل شهود

جرح در لغت به معنای مخدوش كردن است.ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد كردن به شاهد می باشد كه در مقابل تعدیل بكار می رود..

جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت خیارشرط با شرط خیار

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۴۱ | 69 بازدید

                             تفاوت شرط خیار و خیار شرط

✏️گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع فسخ

۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۳۷ | 67 بازدید

فسخ 

1-فسخ بعض
✍ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند.
2-فسخ به جواز
✍یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد،نه مستند به حق خیار یا رجوع.مانند: فسخ وکالت،عاریه،ودیعه و جعاله 

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۱۳ | 74 بازدید

ر✍تعلیق تعقیب :
✍✅👈به این معنی است که قبل از شروع به تعقیب دادستان (نه بازپرس و دادگاه) تعقیب متهم را تعلیق کند یعنی برای مدتی از تعقیب متهم صرف نظر کند.ماده ۸۱ ق.آیین دادرسی کیفری.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

مهر و موم ترکه

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۱۱ | 69 بازدید

مهر و موم ترکه
✏️از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

اصطلاحات ثبتی

۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۰۵ | 63 بازدید

✏️سند لازم الاجراء:
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول ‌ سند باشد٬ مانند سند رسمی طلب(مهریه) و چک (در حکم سند لازم الاجراست)

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های خلع ید با تخلیه ید با تصرف عدوانی

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۲۸ | 66 بازدید

خلع ید :

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع مسئولیت

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۲۷ | 69 بازدید

✅مسئولیت قراردادی
مسئولیت عهدشکنی خوانده کافی است.
✅مسئولیت غیرقراردادی(ضمان قهری)
اثبات تقصیر مرتکب کافی است.
👈اگر سه شرط وجود داشته باشد مسئولیت قراردادی است وگرنه ضمان قهری است:
✔وجودقرارداد
✔تخلف از تعهدناشی ازقرارداد
✔ورود خسارت به طرف قرارداد

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های ورشکستگی بااعسار

۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۲۶ | 70 بازدید

ورشکستگی:
حكم ورشكستگي جنبه ي عام دارد يعني علاوه بر اينكه نسبت به طرفين دعوا مؤثر هست در خصوص ساير كساني كه اقامه دعوا نكرده اند نيز اثر دارد. 

- در ورشكستگي، اداره ي اموال ورشكسته توسط مدير تصفيه يا اداره ي تصفيه صورت مي گيرد. ورشكسته از تصرف در امور مالي خود ممنوع است.
- حق اقامه يا تعقيب دعواي مالي تاجر ورشكسته عليه ديگران، با مدير تصفيه (اداره تصفيه) خواهد بود و همين طور دعاوي مالي عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه (اداره تصفيه) اقامه يا تعقيب شود.

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

انواع حکم از نظر ماهیت

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۳۹ | 86 بازدید

                          انواع حکم از نظر ماهیت
احکام از نظر ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل است: 
۱. احکام اعلامی و تأسیسی 
۲. احکام قطعی وغیر قطعی 
۳. احکام حضوری و غیابی 
۴. احکام نهایی و غیر نهایی 
۵. احکام لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی

تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه

۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۳۸ | 81 بازدید

                 ✴️ تفاوت های تهاتر و مالکیت ما فی الذمه
✔️اول: در تهاتر دو دین موجود است، دو تعهد متقابل، ‌که طلبکارِ یکی از تعهد‌ها بدهکارِ تعهد دیگر می‌شود، مانند آن ‌که شخص «الف» به شخص «ب» یک میلیون تومان بدهکار باشد و سپس یک میلیون از او طلبکار شود

ادامه مطلب

  مشاوره حقوقی